Jeugd met een Opdracht

“Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.”

Mattheüs 28:19

Jeugd met een Opdracht (JmeO) Heidebeek, gevestigd in Heerde, is onderdeel van Youth With A Mission (YWAM). Heidebeek is een van de meer dan duizend centra die deze interkerkelijke zendingsorganisatie in zo’n 180 landen heeft. Bij de organisatie werkenwereldwijd bijna 20.000 medewerkers. Het centrale doel is God kennen en Hem bekend maken.

Heidebeek mobiliseert (vooral jonge) mensen voor zending en evangelisatie. De organisatie rust hen toe voor de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) door opleidingen, korte cursussen, evangelisatieprojecten, jeugdweekenden en zendingsreizen aan te bieden.

Bekijk een korte video waarin ik Heidebeek laat zien!

Discipelschap training school

Eén van deze opleidingen is een DTS (discipelschap training school).
DTS is een training van 6 maanden, wat bestaat uit een les fase en een zendingsreis.

De lesfase

De les fase omvat onderwijs in de klas, kleinere groepsdiscussies, aanbidding, voorbede, evangelisatie, community leven, praktische taken en nog zoveel meer.

Zendingsreis

In de zendingsreis beleven we een cross-culturele ervaring door in een ander land in de praktijk te brengen wat de studenten in de les fase hebben geleerd. Dit omvat ook het delen van het evangelie door middel van onderwijs, drama, sport, praktisch bezig zijn en hulpverlening.

Wat doe ik?

Ik help bij de september DTS, dit houdt in dat ik de studenten mag trainen, opleiden en discipelen. Ik word enthousiast van het bemoedigen en inspireren van de studenten om ze te helpen groeien en bloeien in hun relatie met God. Dit doe ik door praktisch te helpen in het organiseren en regelen van de DTS, maar ook door een luisterend oor te bieden en de studenten aan het denken te zetten. Tussen de discipelschap trainingen door doe ik binnen Heidebeek ondersteunende taken en ben ik onderdeel van het creatieve media team (communicatie afdeling). Het contract dat ik heb getekend is eerst voor 2 jaar, maar wie weet wat God allemaal nog van plan is!

Wil je meer weten over hoe je mijn werk kan ondersteunen?

Ga dan naar de volgende pagina:

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief!

Elke paar maanden stuur ik een nieuwsbrief rond via de mail. Als je het leuk vindt om mij te volgen vul dan het aanmeldingsformulier in via onderstaande knop!

Gerealiseerd door WordPress Inspiro WordPress thema door WPZOOM